AsantechTietoa meistä

Asantech maksimoi hyödyt videojärjestelmistä.

Tarjoamme palveluita ja ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme pystyvät merkittävästi tehostamaan ja digitalisoimaan toimintaansa videokameroiden ja videoanalytiikan avulla.

Tiimillämme on laaja tekninen ja liikkeenjohdollinen kokemus teknologiamurroksista ja niiden hyödyntämisestä toimintojen kehittämisessä. Erityinen vahvuutemme on kyky ymmärtää asiakkaan tarpeita ja kehittää niihin kokonaisuuden kannalta optimaalisia ratkaisuja olemassa olevia tai uusia videolaitteistoja hyödyntäen.

Olemme johtava toimija videovalvonnan monimerkkiympäristöjen integroinnissa. Jalostamme asiakas- tai toimialakohtaisia ratkaisuja kansainvälisesti useilla markkinoilla yhdessä kumppaneidemme kanssa. Järjestelmämme ovat tänä päivänä käytössä ympäri maailman.

Avoimet työpaikat

Katso avoimet työpaikat

Hallitus ja johtoryhmä

Kimmo Kaitala

DI, MBA, hallituksen puheenjohtaja

Kimmo Kaitala on ollut hallituksessa vuodesta 2010 ja valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuoden 2013 keväällä. Kimmolla on kokemusta liiketoiminnan, tuotekehityksen ja myynnin johtamisesta Nokia Networksista ja useammasta pienestä ja keskisuuresta teknologia- ja konsulttiyhtiöstä. Asantechin lisäksi Kimmo osallistuu kolmen teknologia- ja konsulttiyhtiön hallitustyöskentelyyn.

Ville Särmälä

BBA, hallituksen jäsen

Ville Särmälä nimitettiin Asantechin hallitukseen toukokuussa 2017. Ville on toiminut Knowit Oy:n (aiemmin Endero Oy) toimitusjohtajana kesäkuusta 2010 lähtien. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus ICT-yritysten myynti- ja johtotehtävistä. Aiemmin Ville toimi Endero Oy:n Testauksen ja ohjelmistokehityksen yksikön johtajana ja ennen Enderoa myyntijohtajana Conformiqilla.

Antti Laine

Tekn.lis., toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

Antti Laine nimitettiin hallitukseen keväällä 2007. Hän on lisäksi toiminut Asantech Oy:n toimitusjohtajana elokuusta 2006. Antti on aiemmin johtanut Radionet Oy:tä, joka oli ensimmäisiä kaupunginlaajuisten WLAN-verkkojen teknologiatoimittajia. Hän on lisäksi ollut perustamassa ohjelmistojen automaattista testausta kehittävää Conformiq Software Oy:tä sekä kehittämässä ja viemässä Kone Hissit Oyj:n  tuotteita Aasian markkinoille 1990-luvulla.

Jyri Luoma

KTM, myynti- ja markkinointijohtaja

Jyri Luoma on toiminut johtoryhmän jäsenenä helmikuusta 2008 lähtien, jolloin hänet nimitettiin Asantechin myynti- ja markkinointijohtajaksi. Hän on aiemmin ollut johtotehtävissä Teliasonera Finland Oyj:ssä ja Sonera Zed Oy:ssä vuosina 1997–2007, jolloin hänen vastuualueisiinsa kuuluivat mm. Soneran kaapeli-tv-liiketoiminta, kuluttajien internetliittymäliiketoiminta, yritysten mobiilit lisäarvopalvelut Sonera Zed Oy:ssä ja PK-yrityssegmentin tarjooman hallinta sekä liiketoiminnan kehittäminen. Tätä ennen Jyri on toiminut erilaisissa myynnin tehtävissä muun muassa Multichoice Finland Oy:ssä sekä auto-alalla.

Heikki Jekunen

DI, asiakastoimintojen johtaja

Heikki Jekunen on toiminut johtoryhmän jäsenenä huhtikuusta 2019 lähtien, jolloin hänet nimitettiin Asantechin asiakastoimintojen johtajaksi. Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä Innofactor Oyj:ssä, Tellabs Oy:ssä, Tecnomen System Solutions Oy:ssa sekä Tecnomen Oy:ssä. Heikki on vastannut tuoteliiketoiminnasta, tuotekehityksestä ja tuotehallinnasta sekä erilaisista projekteista niin IT-, tietoliikenne- kuin automaatioliiketoiminnoissakin. Ennen Asantechiin siirtymistä Heikki toimi johdon konsultointitehtävissä Qentinel Oy:ssä.