Konsultointipalvelut

Videotekniikka kehittyy nopeasti, ja organisaatioiden tarpeet ja toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Ei ole realistista ajatella, että mikään yksittäinen videotuote täyttäisi organisaation tarpeet täydellisesti tai pystyisi kattamaan kaikki lähivuosina kohdattavat muutostarpeet.

Asantech osaa räätälöidä videoratkaisut organisaatiokohtaisesti. Tiedämme, miten tunnistaa organisaatioiden tarpeet ja niiden muutokset. Teknologia-alustallamme sekä jo asennetut että tulevaisuuden videolaitteet voidaan vaivattomasti liittää palvelemaan organisaation tarpeita.

Integraatioprojektit

Videoverifiointi nopeuttaa reagointia ja parantaa kykyä tehdä päätöksiä. Välitön reaktio saapuvaan autoon, raja-arvon ylitykseen tai vaikkapa varastosta tulevaan palohälytykseen voi parantaa asiakaspalvelua, tehostaa kokonaisprosessia tai estää vahinkojen syntymisen.

Asantech on kehittänyt videoverifiointiratkaisuja vuodesta 2004. Pitkän kokemuksemme pohjalta olemme kehittäneet Asantech UVP Verifierin, joka voidaan helposti liittää mitä moninaisimpiin järjestelmiiin. Olemme jo pitkään integroituneet esimerkiksi palo- ja kaasuhälyttimiin, kulunvalvonta- ja parkkimaksujärjestelmiin sekä hälytysten käsittely- tai siirtojärjestelmiin.

Ratkaisujen räätälöinti

Monille on yllätys, kuinka pienellä vaivalla videosovelluksia voidaan räätälöidä organisaation käyttöön. Itse asiassa isommissa organisaatioissa räätälöityjen ratkaisujen hyödyt ovat niin merkittäviä, että ne usein maksavat investoinnin takaisin jo ensimmäisen vuoden aikana.

Nopean takaisinmaksun mahdollistavat yhtäältä saadun hyödyn monistuminen useassa kohteessa ja toisaalta se, että muista ratkaisuista poiketen Asantechin teknologia-alustaa käyttäen voidaan hyödyntää miltei kaikkia jo asennettuja videojärjestelmiä. Lisäksi voimme tuottaa kumppanien kanssa asiakaskohtaisesti räätälöityjä analytiikkaratkaisuja.

Tuotekehityshankkeet

Videotekniikan hyödyntäminen omassa tuotekehityksessä edellyttää laajaa osaamista ja jatkuvaa ylläpitämistä. Toisaalta videokuvan avulla oman tuotteen käyttökokemusta voidaan rikastaa merkittävästi.

Ottamalla Asantechin kumppaniksi säästätte aikaa ja vaivaa. Osaamme tuottaa juuri teidän toimintaympäristöön optimoidun videosovelluksen, jossa käyttäjähallinta, tietoturva- ja GDPR-vaatimukset sekä suorituskyvyn optimointi ovat sisäänrakennettuja.