Käyttäjät

Yleinen syy videojärjestelmien suppeaan hyödyntämiseen on se, ettei niiden erilaisia käyttömahdollisuuksia osata tunnistaa. Asantech tarjoaa työkalut järjestelmien tehokkaampaan hyödyntämiseen. Yhteistyössä asiakkaan kanssa tunnistamme mahdollisuudet Asantech VideoSTRA-menetelmällä, toteutamme tarvittavan videoratkaisun ja varmistamme ratkaisun häiriöttömän toimivuuden elinkaaripalveluilla.

Tunnista mahdollisuudet – VideoSTRA

Asantechin kehittämällä VideoSTRA-menetelmällä kartoitetaan tavat, joilla organisaatio voi hyödyntää videoteknologiaa mahdollisimman tehokkaasti.

Ensin arvioimme nykyisten käyttötapojen toimivuuden ja tunnistamme uusia käyttömahdollisuuksia. Tämän jälkeen laadimme erilaisten käyttötapojen vaikuttavuusanalyysin, jossa arvioidaan tarvittavat investoinnit ja syntyvät hyödyt.

Vaikuttavuusanalyysin perusteella laaditaan optimaalinen toteutussuunnitelma. Valmiiksi käytössä olevat videolaitteistot ovat yleensä hyvä lähtökohta nopealle takaisinmaksulle ja kumuloituville hyödyille.

Lue lisää

Optimoi oma videoratkaisu

Tunnemme markkinoilla tarjolla olevat videotuotteet syvällisesti. Olemme jo toistakymmentä vuotta toimittaneet asiakkaillemme videotekniikkaan perustuvia erikoissovelluksia ja eri valmistajien tuotteita integroivia ratkaisuja.

Osaamme ottaa kaiken irti nykyisistä järjestelmistä, ja ainutlaatuinen teknologia-alustamme varmistaa ratkaisun yhteensopivuuden myös tulevaisuuden tuotteiden kanssa. Maksimoimme järjestelmien hyödyn luomalla nykyisistä ja tulevista laitteista optimaalisia yhdistelmiä – täysin valmistajariippumattomasti.

Lue lisää

Kehitä videoratkaisua läpi elinkaaren

Kuten kaikki tietotekniikka, myös digitaaliset videojärjestelmät edellyttävät jatkuvaa ja suunnitelmallista elinkaaren hallintaa. Ensinnäkin organisaation tarpeet ja videon käyttötapaukset kehittyvät jatkuvasti ja vaativat järjestelmien säännöllistä päivittämistä. Toisekseen videojärjestelmien toimivuus, tietoturva ja yhteensopivuus käyttölaitteiden kanssa edellyttävät suunnitelmallista ylläpito- ja versionhallintaprosessia.

Suunnittelemme tarvittavat elinkaaren hallintaprosessit kaikille videojärjestelmille. Asantech voi kouluttaa työntekijänne järjestelmien hallintaan ja ylläpitoon tai tuottaa nämä palvelut organisaatiollenne.

Lue lisää