Elinkaaripalvelut

Modernit videojärjestelmät vaativat jatkuvaa ylläpitoa, koska muu tietotekniikka, infrastruktuurin päivitykset sekä erilaiset säädökset kuten GDPR luovat jatkuvasti muutostarpeita.

Meillä on yli vuosikymmenen kokemus kohdennettujen elinkaaripalveluiden tuottamisesta videojärjestelmille . Hyvin suunniteltu elinkaarenhallinta pitää järjestelmien toiminnan ajan tasalla – ja samalla videon tuottamia kokonaishyötyjä voidaan kasvattaa vuosien myötä.

Kustannustehokkuus paranee, koska uudet laitehankinnat voidaan optimoida vain todellisiin tarpeisiin koko järjestelmän uusimisen sijasta.

Versionhallinta

Laitteiden ohjelmistojen ja firmware-versioiden tuntemus ja oikea-aikainen päivittäminen on tärkeää sekä laitteiden toimivuuden että tietoturvan kannalta. Päivitysten etukäteissuunnittelu varmistaa hallintaprosessin tehokkuuden.

Tehokas versionhallinta perustuu ymmärrykselle siitä, mikä on kunkin päivityksen merkitys järjestelmän kokonaistoimivuuden kannalta. Tällöin peruspäivitykset voidaan ajoittaa kustannuksia säästäen ja toisaalta kriittiset tietoturvapäivitykset on mahdollista toteuttaa välittömästi.

Asantechin konsulttien laatimien suunnitelmien ja päivityspalveluiden avulla versionhallinta toteutuu oikea-aikaisesti ja häiriöt minimoiden.

Käyttäjähallinta

Videojärjestelmien käyttäminen edellyttää käyttöoikeuksia ja käytön laajentaminen käyttöoikeuksien jakamista useammalle käyttäjälle. Käyttäjähallinnan hyvällä suunnittelulla voidaan helposti tehostaa videon hyödyntämistä. Samalla varmistetaan GDPR:n ja muiden säännösten vaatimusten sekä hyvien tietoturvakäytäntöjen toteutuminen.

Asantechteknologia-alusta mahdollistaa keskitetyn käyttäjähallinnan myös laajoissa hajautetuissa järjestelmäkokonaisuuksissa. Sen avulla voimme optimoida käyttäjienhallintaan liittyvät tehtävät juuri teidän organisaationne tarpeiden mukaan.

Laitteiden elinkaarenhallinta

Kaikilla videolaitteilla on kaupallinen elinkaari ja laitekohtainen elinikä. Kun laite saavuttaa elinikänsä pään, se pitää uusia. Monesti samanlaisen laiteen hankinta ei ole mahdollista, koska laitteen kaupallinen elinkaari on loppunut jo aiemmin.

Asantechin konsultit voivat suunnitella käytännöt, joiden avulla löydetään kustannustehokkain tapa korvata hajonnut tai vanhentuva laite ja samalla huomioidaan mahdolliset muutokset organisaation tarpeissa.

Tuki ja koulutuspalvelut

Usein osaamisen puute rajoittaa videoteknologian hyödyntämistä ja hidastaa ongelmien selvittämistä. Asantech tarjoaa organisaatiokohtaisesti räätälöityjä tuki- ja koulutuspalveluita, joiden avulla organisaation eri tahot osaavat tehdä osuutensa videojärjestelmiin liittyvästä työstä ja ohjata mahdolliset haasteet eteenpäin. Luonnollisesti palvelut suunnitellaan organisaation muiden periaatteiden mukaisesti ja GDPR:n edellyttämällä tavalla.