Moninkertaista hyödyt videojärjestelmistä

Monet organisaatiot tekevät merkittäviä investointeja videojärjestelmiin, mutta hyödyntävät vain murto-osan niiden mahdollisuuksista.

Asantech auttaa asiakkaitaan hyödyntämään videotekniikkaa aivan uudella tavalla koko organisaation toiminnassa. Asiakas saa radikaaleja parannuksia tuottavuuteen, toiminnan tehokkuuteen ja henkilöstön työtyytyväisyyteen.

Autamme organisaatioita maksimoimaan hyödyt videoista – niin uusista kuin jo tehdyistä investoinneista. Avain tähän ovat edistykselliset palvelumme ja ainutlaatuinen teknologia-alustamme. Samalla mahdollistamme myös tulevaisuuden tuotteiden saumattoman liittämisen jo olemassa olevaan kokonaisratkaisuun.

Rakennamme optimaalisen videoratkaisun niin käyttäjäorganisaatioille kuin palveluntarjoajillekin.

Lue lisää

Kenelle

Videojärjestelmät ovat nykyään paljon enemmän kuin vain turvaosaston käyttämiä valvontajärjestelmiä.

Digitaalisista videokameroista on kehittynyt yksi
monikäyttöisimmistä sensoritekniikoista. Kameran parantuneet aistimiskyvyt sekä järjestelmien jatkuvasti kehittyvä laskentavoima ja analytiikka avaavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia miltei kaikilla organisaation toiminta-alueilla.

Videojärjestelmät voivat tukea tuotantojärjestelmiä, tehostaa logistiikkaa, analysoida asiakaskäyttäytymistä markkinointia varten tai arvioida vaikkapa pysäköintipaikan täyttöastetta. Älykäs videokamera onkin yksi tehokkaimmista digitalisaation tuomista työkaluista.

Myös jo asennetuista videojärjestelmistä voidaan saada aivan uusia hyötyjä, kun suunnitteluun otetaan mukaan erilaisia käyttäjäryhmiä. Kaikki tämä on mahdollista ilman GDPR-ongelmia tai minkäänlaisia tietoturvariskejä.
 

Lue lisää

Teknologia

Olemme kehittäneet skaalautuvien videojärjestelmien perustaksi täysin uudenlaisen ohjelmistoarkkitehtuurin.

Tuoteteknologiaamme voidaan käyttää middlewarena tai käyttöliittymänä jo asennetuissa videojärjestelmissä. Sillä voidaan toteuttaa esimerkiksi muutaman kameran tallennin, hyvin skaalautuva rekisterikilpien tunnistuspalvelin, tai kymmenien tuhansien kameroiden palvelutuotantoympäristö.

Kun tunnistamme yhdessä asiakkaan tarpeet, voimme tuottaa kustannustehokkaan ja asiakkaan toiminnan kannalta optimaalisen videoratkaisun. Ratkaisumme sopivat sekä videota käyttäville että videopohjaisia palveluita tuottaville tai järjestelmiä myyville organisaatioille.
 

Lue lisää

Tuki

Huolehdimme asiakkaistamme kattavilla ja laadukkailla tukipalveluilla. Tukitiimimme varmistaa käyttöönottovaiheesta alkaen ripeästi, että haasteet ratkotaan asiakkaan tarpeiden mukaan sovitun palvelutason mukaisesti. Tarjoamme myös hallinta- ja ylläpitopalveluita sekä koulutuksia ja räätälöimme asiakaskohtaisia palveluratkaisuja.

Kerromme mielellämme lisää siitä, miten voimme varmistaa järjestelmänne häiriöttömän toiminnan.  

Lue lisää

Uutishuone

Lue lisää