ASANTech

ASAN Security Technologies Oy on suomalainen verkkopohjaisten videoratkaisujen pioneeriyritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 kehittämään uusimman verkkoteknologian käyttöä videovalvonnassa.

 
Tarjoamme joustavasti integroitavia ja helppokäyttöisiä videovalvontajärjestelmiä tilannekuvan luotettavaan välitykseen ja tallennukseen monimerkkiympäristöissä.
 
Autamme kumppaneitamme hyödyntämään videoteknologian mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan. Järjestelmiemme avulla on onnistuneesti nostettu turvallisuutta, käyttömukavuutta ja toiminnan tehokkuutta useilla toimialoilla.

Tiimillämme on laaja tekninen ja liikkeenjohdollinen kokemus teknologiamurroksista ja työskentelystä kansainvälisissä teknologia- ja palveluyrityksissä. Erityinen vahvuutemme on kyky ymmärtää ja kehittää uusia teknologioita ja taito soveltaa niitä käytännön liiketoimintaan.
 
Olemme Pohjoismaiden johtava toimija videovalvonnan monimerkkiympäristöjen integroinnissa. Jalostamme toimialakohtaisia ratkaisuja kansainvälisesti useilla markkinoilla, yhdessä kumppaneidemme kanssa. Järjestelmämme ovat tänä päivänä käytössä ympäri maailman.

HALLITUS JA JOHTORYHMÄ

Kimmo Kaitala

DI, MBA, hallituksen puheenjohtaja

Kimmo Kaitala on ollut hallituksessa vuodesta 2010 ja valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuoden 2013 keväällä. Kimmolla on kokemusta liiketoiminnan, tuotekehityksen ja myynnin johtamisesta Nokia Networksista ja useammasta pienestä ja keskisuuresta teknologia- ja konsulttiyhtiöstä. ASANin lisäksi Kimmo osallistuu kolmen teknologia- ja konsulttiyhtiön hallitustyöskentelyyn.

Ville Särmälä

BBA, hallituksen jäsen

Ville Särmälä nimitettiin ASANin hallitukseen toukokuussa 2017. Hän on toiminut Knowit Oy:n (aiemmin Endero Oy) toimitusjohtajana kesäkuusta 2010 lähtien. Hän on myös virolaisen, norjalaisen ja kahden ruotsalaisen Knowit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Särmälä toimi aiemmin Endero Oy:n Testauksen ja ohjelmistokehityksen yksikön johtajana. Villellä on yli 15 vuoden kokemus ICT-yritysten myynti- ja johtotehtävistä, erityisesti ICT-palveluiden alueella. Ennen Enderoa hän toimi Conformiqilla myyntijohtajana.

Antti Laine

Tekn.lis., toimitusjohtaja

Antti Laine nimitettiin hallitukseen keväällä 2007. Hän on lisäksi toiminut ASAN Security Technologies Oy:n toimitusjohtajana elokuusta 2006. Antti on aiemmin johtanut Radionet Oy:tä, joka oli ensimmäisiä kaupunginlaajuisten WLAN-verkkojen teknologia toimittajia. Hän on lisäksi ollut perustamassa ohjelmistojen automaattista testausta kehittävää Conformiq Oy:tä sekä kehittämässä ja viemässä Kone Elevators Oyj:n tuotteita Aasian markkinoille 1990-luvulla.

Ari Lassila

Yo-merkonomi, R&D johtaja

Ari Lassila nimitettiin johtoryhmään vuoden 2015 alussa, jolloin hän aloitti työnsä ASANin R&D-osaston johtajana. Arilla on mittava kokemus muun muassa järjestelmäarkkitehtuurista, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä, myynnistä sekä esimiestyöstä IT-alalla. Hän on työskennellyt yrityssektorilla esimerkiksi Nokiassa, IBS:n Data Centerissä ja alan konsulttitehtävissä itsenäisenä yrittäjänä.

Jyri Luoma

KTM, myynti- ja markkinointijohtaja

Jyri Luoma on toiminut johtoryhmän jäsenenä helmikuusta 2008 lähtien, jolloin hänet nimitettiin ASANin myynti- ja markkinointijohtajaksi. Hän on aiemmin ollut johtotehtävissä Teliasonera Finland Oyj:ssä ja Sonera Zed Oy:ssä vuosina 1997-2007, jolloin hänen vastuualueisiinsa kuuluivat mm. Soneran Kaapeli-TV -liiketoiminta, Kuluttajien internet liittymäliiketoiminta, yritysten mobiilit lisäarvopalvelut Sonera Zed Oy:ssä, ja PK-yrityssegmentin tarjooman hallinta sekä liiketoiminnan kehittäminen. Tätä ennen Jyri on toiminut erilaisissa myynnin tehtävissä muun muassa Multichoice Finland Oy:ssä sekä auto-alalla.

TEKNOLOGIAPARTNERIT

MYYNTIPARTNERIT

TUTKIMUSHANKKEET

YHTEYSTIEDOT

ASANTech
Karaportti 5
FI-02630 Espoo
ASAN SECURITY TECHNOLOGIES OY

 
Karaportti 5
02610 ESPOO
 
Puh. +358 (0)9 881 71607
Fax: +358 (0)9 881 71608
 
etunimi.sukunimi@asansecurity.com

MYYNTI

 
Puh. +358 (0)400 462 858

 

TUKI

Puh. +358 (0)40 759 3446