Asantech UVP Verifier

uvp-verifier

Asantech UVP Verifier on uniikki tuoteratkaisu hälytysten ja etäkohteiden tapahtumien videoverifiointiin. Se sisältää havainnollisen käyttöliittymän, monipuolisen integraatiorajapinnan ja kattavan tuen erimerkkisiin videojärjestelmiin edge-kameroista ja DVR:stä NVR:iin ja VMS:iin.

Asantech UVP Viewer

uvp-viewer

Asantech UVP Viewer on helppokäyttöinen ohjelmisto etäkohteiden videokuvan katseluun. Se mahdollistaa keskitetyn videon käytön yhdistämällä organisaation eri kamerajärjestelmät yhtenäiseksi ratkaisuksi. Sen avulla voit katsoa, käyttää ja hallita eri toimipisteiden kameroita ja tallenteita yhdestä paikasta, mikä parantaa tehokkuutta ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä organisaatiolle.


 • Useita eri merkkisiä tallentimia ja videojärjestelmiä yhdistävä kevyt katseluohjelmisto
 • Toimii yleisimmillä verkkoselaimilla ilman erillisten lisäohjelmistojen asentamista
 • Voidaan käyttää tietokoneilla ja eri mobiililaitteilla
 • Erillinen käyttäjienhallinta ja konfigurointi käyttöliittymä
 • Ohjelmistoon voidaan yhdistää kaikki UVP:n tukemat tallenninmerkit sekä kamerat
 • Markkinoiden tehokkain kaistanhallinta
 • Laaja integraatiokanta ja integraatioiden elinkaarituki
 • Liitettyjen laitteiden yhteys- ja tilaseuranta sekä lokitus
 • Salattu kirjautuminen
 • AD-käyttäjähallinta yhteensopiva (edellyttää integraatioprojektia)

 

 ASANTECH UVP VIEWER -tuotekortti (.pdf)

 ASANTECH UVP VIEWER -demo (käyttäjätunnus: vieras; salasana: vieras)

Asantech UVP Service Center

uvp-service-center

Rajattomasti laajennettava ja laajasti integroitava Asantech UVP Service Center on ammattimaiseen palvelutuotantoon tarkoitettu katselu-, käyttö- ja hallintajärjestelmä. Palveluntarjoajan valvomot ja loppuasiakkaiden tuhannet eri videojärjestelmät yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi, jota voidaan hallita tehokkaasti yhdestä palveluvalvomosta.


 • Useita eri merkkisiä videojärjestelmiä yhdistävä katselu-, käyttö- ja hallintajärjestelmä palveluvalvomoiden käyttöön
 • Tehokas työkalu tuottaa valvontapalveluita asiakkaille
 • Client –pohjainen oma käyttöliittymä
 • Voidaan liittää tuhansia tallentimia ja kymmeniä tuhansia kameroita
 • Syvä integraatio hälytyskäsittelyjärjestelmiin esim Interview sekä TeliaSonera Alerta
 • Mahdollistaa homogeenisen operaattorin työympäristön hälytystapahtumien ja videon saumattomana integraationa
 • Laajat integraatiomahdollisuudet muihin järjestelmiin, esim hälytysjärjestelmät, kulunvalvonta, rikosilmoitin, paloilmoitin
 • Lähes äärettömät laajennusmahdollisuudet siltaamalla useita UVP palvelimia
 • Sisältää backup serveriratkaisun, erillisen testiserverin ja asiakaskohtaisen serverifarmin
 • Voidaan liittää erilaisia palvelualustan laajennusmoduuleita
 • Ylläpito- ja elinkaaripalvelut
 • Kattava konfigurointikäytöliittymä ja administraattoria avustavia wizardeja
 • Kattava järjestelmäseuranta, lokitus ja raportointi
 • Lisämodulina saatavissa: UVP Viewer, Interview hälytystenkäsittelyjärjestelmän integraatio, Palohälytinintegraatioita, Commend sisäpuheluintegraatio

 

 ASANTECH UVP SERVICE CENTER -tuotekortti (.pdf)

 ASANTECH UVP SERVICE CENTER -demo

Asantech Recorder

recorder

Asantech Recorder on turvallinen tallenninratkaisu, joka skaalautuu muutaman kameran tallentimesta satojen kameroiden kokonaisuuksiin. Videokuvan ja metadatan tallennus tehdään joko paikallisella verkkotallentimella, keskitettynä pilvitallenninratkaisuna tai niiden yhdistelmänä. Tallenninta käytetään selainpohjaisella käyttöliittymällä ja mobiililaitteella.


 • Videomateriaalin tallennusratkaisu
 • Verkkotallennin, joka voi olla sijoitettuna kohteeseen tai keskitettynä ns. pilviratkaisuna serverifarmille
 • Tallentimeen voidaan kytkeä muutamasta yli sataan kameraa
 • Oma selainpohjainen selkeä käyttöliittymä, myös mobiililaitteisiin
 • Tietoturvallinen https –kirjautuminen sekä mahdollisuus tallenteiden kryptaukseen
 • Voidaan tallentaa myös metadataa
 • Watchdog tarkkailee kameroita ja verkon toimintaa
 • Monipuoliset tallenteiden hakumahdollisuudet
 • Active Directory –tuki käyttäjien hallintaan (edellyttää projektitoimitusta)
 • Multicast –lähetysmuoto mahdollista

 

 ASANTECH UVP RECORDER -tuotekortti(.pdf)

 ASANTECH UVP RECORDER -demo

Asantech Archiver

archiver

Asantech Archiver arkistointiratkaisun avulla valitut videotallenteet arkistoidaan hallitusti eri valmistajien laitteista, mikä lisää kokonaisratkaisun luotettavuutta ja turvallisuutta. Arkistointiratkaisu tallentaa videokuvaa, yksittäisiä kuvia, ääntä ja metadataa, joita voidaan helposti jälkikäteen hakea ja katsoa.


 • Tallennetun materiaalin arkistointiratkaisu
 • Tärkeät materiaalit voidaan arkistoida erilliseen keskitettyyn arkistoon määritellyksi ajaksi
 • Materiaalia voidaan siirtää UVP:n tukemista tallentimista erilaisten määriteltyjen kriteerien mukaisesti
 • Materiaalia voi jälkikäteen hakea sekä katsella tarvittaessa
 • Tallentaa videokuvaa sekä metadataa eri valmistajien kenttälaitteista
 • Minimoi tallennuskapasiteetin tarvetta kohteissa sekä on ratkaisu tärkeän materiaalin pidempiaikaiseen säilytykseen
 • Mahdollistaa arkistointipalvelun tarjoamisen useille asiakkaille kustannustehokkaasti
 • Mahdollistaa arkistoidun materiaalin hakemisen erillisen esim. ulkoisen järjestelmän tarjoaman tunnisteen tai indeksoinnin mukaisesti.
 • Toimitetaan projektitoimituksena

Asantech ANPR

anpr

Rekisterikilpien tunnistusjärjestelmä tunnistaa eri maiden rekisterikilvet luotettavasti huippukorkealla tunnistustarkkuudella. Järjestelmä voidaan integroida myös muihin järjestelmiin, kuten pysäköinnin hallintaan, liikenteenohjaukseen ja logistiikkaan. Tunnistusjärjestelmä on joustava: järjestelmään voidaan luoda käyttäjä- ja kieltolistoja ja puomien toiminta voidaan optimoida käyttäjän tarpeiden mukaan.


 • Luotettava rekisterikilpien tunnistusjärjestelmä huippukorkealla tunnistustarkkuudella
 • Tarkkuutta parantaa tunnistusten äänestystoiminne sekä mahdollisuus useamman kameran käyttöön tunnistuksiin
 • Raportointimahdollisuus eri kriteerien mukaan
 • Voidaan luoda vihreitä listoja sekä mustia listoja rekisterikilvistä
 • Voidaan avata puomeja automaattisesti tai manuaalisesti tunnistuksen perusteella
 • Tunnistaa kattavasti eri maiden rekisterikilpiä
 • Lisämodulina saatavissa: Integraatio pysäköinnin hallintajärjestelmään, Commend sisäpuheluintegraatio

 

ASANTECH UVP ANPR -tuotekortti (.pdf)

Asantech Standard API

standard-api

Asantech API on integroitava rajapinta, jonka kautta erimerkkisten videojärjestelmien tuottama materiaali välitetään keskitetysti kolmannen osapuolen järjestelmään. Rajapinta on tehokas ratkaisu, jolla vältetään yhteen liitettävien järjestelmien ja laitekantojen raskaat ja aikaa vievät valmistajakohtaiset integraatiot. Asantech API tukee laaja-alaisesti erilaisia tapoja hyödyntää videota sekä jo asennetuista että vasta tulevaisuudessa julkaistavista videoratkaisuista.

Asantech Custom API

custom-api

Asantech API:n pohjalta voimme helposti räätälöidä API-ratkaisuja asiakaskohtaisiin erikoistarpeisiin. Kehitysprojektien lisäksi tarjoamme kattavat elinkaaripalvelut näille asiakaskohtaisille API- toimituksille.