KONSULTOINTI
KOULUTUS
TOIMITUS
JA TUKI
– hyödyt irti investoinnista

PALVELUT

KONSULTOINTI

Autamme asiakkaita maksimoimaan videotekniikan digitalisoitumisen hyödyt tarjoamalla kahdenlaisia konsultointipalveluita: konseptikehitystä ja ohjelmistojen räätälöintiä. Konseptiprojekteissa tunnistamme digitaalisen videotekniikan tarjoamat uudet mahdollisuudet organisaatioiden toiminnan tehostamiseksi. Ohjemistoprojekteissa toteutamme kehitysideoita räätälöimällä järjestelmän ominaisuuksia ja integroimalla videoratkaisuja muihin tuotantojärjestelmiin.
 

TOIMITUSPROJEKTIT

Toimitusprojekteissa huolehdimme kokonaisvaltaisesti videoratkaisun toimittamisesta tuotantokäyttöön. Tällaiset hankkeet voivat kattaa kohteen alkutilanteen tai olemassa olevan videojärjestelmän kunto- ja versiokartoituksen, mahdollisten asennusten koordinoinnin, toimitettavan järjestelmän konfiguroinnin ja käyttöön oton kannalta tarpeellisen koulutuksen.
 

KOULUTUS

Tarjoamme koulutusta sekä tuotteidemme käytössä että partnereiden sertifioinnissa tuotteidemme toimittamiseen ja elinkaaripalveluiden tuottamiseen. Koulutuksia voidaan järjestää joko ASANin tiloissa tai asiakkaan omissa tiloissa.

TUKI- JA HUOLTOPALVELUT

Tarjoamme kokonaisvaltaisen palveluratkaisun tuotteidemme ja toimittamiemme ratkaisujen elinkaaren hallintaan. Palvelut voivat olla perinteisiä huolto- ja tukisopimuksen mukaisia palveluita tai asiakkaan liiketoimintaa varten räätälöityjä tukipalveluita. Kaikille palveluille voidaan asettaa palvelutasomittari, jolla palveluiden tavoitteiden saavuttamista seurataan.  

 

Esimerkkejä tukipalveluistamme:

ASANTech-ohjelmiston paivitys

Videojärjestelmän konfigurointi

Videojärjestelmän kuntotarkastus

Videojärjestelmän elinkaarisuunnittelu

 

Lisätietoja:

puh: +358 (0)9 8817 1607

sp: salesinfo@asansecurity.com